Nowicjat

Magiczny Pakt Iluminatów Thanaterosa nie prowadzi werbunku. Oferuje natomiast pomoc i wsparcie na ścieżce rozwoju magicznego tym chętnym, którzy samodzielnie się do niego zgłoszą.

Dla takich osób przewidziany jest program Nowicjatu, tj. kandydatury do członkostwa w IOT. Polega on na nieprzerwanej, sześciomiesięcznej pracy magicznej, udokumentowanej zapisami dziennika. Wymóg ten dotyczy zarówno osób, które dopiero pragną wkroczyć na ścieżkę magiczną, jak i tych, którzy mają duże doświadczenie w podążaniu nią. Nowicjat ma pokazać podejście Paktu do czynienia magii, sprawdzić przymioty osoby kandydującej, uformować podstawę do dalszej pracy i wstępnie włączyć pretendenta w energie IOT. W zależności od doświadczenia różne mogą być natomiast propozycje co do praktyki w ramach Nowicjatu.

W trakcie tego okresu próbnego wszyscy kandydujący otrzymują Mentora. Jego zadaniem jest bycie łącznikiem z Paktem, a także osobą, z którą można dyskutować i porównywać doświadczenia, współtowarzyszem na ścieżce. Mentor nie jest nauczycielem w sensie guru, a Pakt nie rozprzestrzenia dogmatycznych nauk.

Utrzymywanie kontaktu z Mentorem, a zatem i IOT, w trakcie Nowicjatu należy wyłącznie do osoby pretendującej i jest objawem jej zaangażowania i woli dołączenia do Paktu.

Wymagania minimalne Nowicjatu:

 • minimalny wiek osoby kandydującej: 23 lata
 • nieprzerwane sześć miesięcy praktyki medytacyjnej, opisanej w Liber MMM (tzw. Nieruchomy Brak Myśli), udokumentowane wpisami z dziennika magicznego
 • praca ze snami: próby zapamiętywania, interpretacji, kontroli
 • znajomość rytuałów odpędzających, np. Gnostyckiego Rytuału Pentagramu, Gnostyckiego Rytuału Chaosfery, Odpędzającego IAO itp.
 • inne prace magiczne: zaklęcia (zwł. magia sygili), dywinacje, w miarę możliwości ewokacje i inwokacje, iluminacja/transformacja
 • zaangażowanie, poczucie humoru, odpowiedzialność i chęć pracy nad sobą oraz swoboda myślenia i brak dogmatyzmu

Znajomość różnorodnych ścieżek duchowych i koncepcji filozoficznych jest dodatkową wartością, która zaprocentuje. Pakt jednak oferuje wielką różnorodność podejść i brak wiedzy teoretycznej może zostać kompensowany.

Dziennik powinien być prowadzony w sposób czytelny i uniemożliwiający jego sfałszowanie. Ponadto Nowicjusz/ka musi odbyć kilka spotkań, w trakcie których będzie pracować z członkami Paktu poza Mentorem.

Lista pomocnych lektur:

 • Carroll, P. J. (2006). Psychonauta. Magia chaosu w teorii i praktyce. Warszawa: Okultura – zawiera Liber MMM, podstawowy podręcznik Nowicjusza Paktu.
 • Hine, P. (2005). Magia chaosu. Warszawa: Okultura. – doskonały przewodnik po sposobie myślenia i działania maga chaosu.
 • Frater U.D. (2012). Osobiste symbole sukcesu. Praktyczna magia sigili.. Białystok: Illuminatio. – klasyczny, kompletny podręcznik magii sygili, autorstwa utytułowanego autora.
 • Mace, S. (2008). Wykradając ogień z nieba. Warszawa: Okultura. – dobrze napisany podręcznik podstaw praktyki magii, podsumowujący najważniejsze idee Crowley’a i Spare’a.
 • Dukes, R. (1992). Seksualne tajemnice czarnych magów obnażone. Poznań: Zielony Lew. – klasyczne współczesne opracowanie teorii magii.
 • Regardie, I. (2008). Dwanaście stopni do oświecenia. Warszawa: Okultura. – kompetentny, skodensowany podręcznik podstaw praktyki magicznej, mającej na celu oświecenie.
 • dodatkową lekturę stanowić mogą inne książki o magii, zwłaszcza Petera J. Carrolla, Phila Hine’a, Ramsay’a Dukesa czy Aleistera Crowley’a; polecamy szczególnie nieprzetłumaczone dotąd utwory autorów takich jak Dave Lee, Ray Sherwin, Alan Chapman, Duncan Barford, Julian Vayne czy Jan Fries; z pozycji dużo starszych: Agryppa i nieco młodsi Eliphas Levi oraz Papus
 • Obecnie kandydaci do Nowicjatu mogą zgłaszać się poprzez wysłanie wiadomości na adres nowicjat w domenie thanateros.org.

  Choyofaque!

Comments are closed.