Pakt i “Księga”

Magiczny Pakt Iluminatów Thanaterosa stanowi globalną grupę ludzi, pragnących praktykować magię w paradygmacie chaosu. Oznacza to pierwszeństwo pragmatyzmu i przewagę techniki nad tradycją. Pakt wspiera działania magiczne, stymuluje je i rozpowszechnia. Stanowi także społeczny kontekst dla działań osób praktykujących i chcących praktykować magię.

Pakt pozostawia swoim członkom swobodę wyboru światopoglądu. Oferuje natomiast różnorodne rytuały, techniki i ćwiczenia magiczne, których rezultaty i wnioski z nich pozostawia do samodzielnej interpretacji. Do pomocy w tej ostatniej oferuje także szerokie tło teoretyczne, dostępne za pośrednictwem doświadczonych i wszechstronnych magów-praktyków.

Polska reprezentacja pozostaje na etapie satrapii, to jest jednostki afiliowanej przy samodzielnej Sekcji. Satrapia Polska afiliowana jest przy Sekcji Wysp Brytyjskich, pozostaje jednak w aktywnym kontakcie i współpracy z innymi Sekcjami. Prace mają różnorodny charakter i obecnie nie ograniczają się do jednego konkretnego paradygmatu.

Najlepszym i pełnym źródłem informacji o strukturach Paktu i jego funkcjonowaniu jest “Księga”.

Comments are closed.